Zajmujemy się opracowaniem:
 • jednobranżowych i pełnobranżowych projektów budowlanych,
 • pełnobranżowych projektów wykonawczych,
 • projektów remontów i przebudów istniejących budynków wraz ze zmianą sposobu użytkowania,
 • projektów termomodernizacji budynków,
 • projektów rewaloryzacji, rekonstrukcji obiektów zabytkowych w tym objętych nadzorem konserwatora,
 • adaptacji projektów powtarzalnych,
 • certyfikatów energetycznych budynków,
 • inwentaryzacji pomiarowych budynków.
Wykonujemy projekty:
 • budynków mieszkalnych jedno i wielorodzinnych,
 • budynków użyteczności publicznej,
 • budynków usługowo – handlowych w tym wielko powierzchniowych,
 • budynków produkcyjno - magazynowych,
 • obiektów sportowych i rekreacyjnych,
 • obiektów biurowych,
 • innych obiektów budowlanych, w tym domków letniskowych,
 • obiektów małej architektury.
Ponadto świadczymy usługi związane z
 • doradztwem dotyczącym inwestycji zarówno w biurze, jak i na miejscu u Inwestora,
 • przygotowaniem wniosku o decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
 • uzgodnieniami z rzeczoznawcami Sanepid, BHP i P.poż.,
 • uzgodnieniami dokumentacji w ZUDP (Zespół Uzgodnień Dokumentacji Projektowej),
 • uzyskaniem pozwolenia na budowę,
 • uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie,
 • nadzorem autorskim.
Staramy się działać szybko i profesjonalnie. Stale poszerzamy swoją wiedzę aby w sposób kompetentny i profesjonalny odpowiadać wymaganiom naszych Klientów.
Oferujemy również usługi z zakresu:
 • Sporządzania Audytów energetycznych dla budynków będących przedmiotem zbycia lub najmu
 • oraz Audytów energetycznych dla obiektów oddanych do przebudowy lub remontu w wyniku którego nastąpiła zmiana charakterystyki energetycznej.

Cennik:

Koszt netto wykonania świadectw charakterystyki energetycznej kształtuje się następująco:
 • mieszkania i lokale od 200 PLN
 • dom jednorodzinny od 400 PLN
 • budynki przemysłowe, wielorodzinne i inne od 1200 PLN
Ostateczna cena usługi, zależy od następujących danych:
 • rodzaju i funkcji budynku,
 • wielkości powierzchni budynku,
 • stopnia skomplikowania rozwiązań technicznych zastosowanych w budynku,
 • kompletności oraz zawartości projektu obiektu,
 • stopnia skomplikowania bryły budynku,
 • terminu wykonania.

Podane ceny obejmują prace związane z zebraniem danych, wykonaniem niezbędnych obliczeń na podstawie dokumentacji technicznej, oraz przygotowanie opracowania zgodnego z obowiązującymi przepisami.

W przypadku braku dokumentacji do ceny świadectwa należy doliczyć koszt wykonania inwentaryzacji budynku.

Na końcową wycenę usługi wpływ ma szereg czynników dlatego w celu poznania naszej oferty prosimy o kontakt telefoniczny lub za pomocą poczty elektronicznej. W treści wiadomości proszę podać typ budynku oraz jego powierzchnię. Jesteśmy pewni, że przedstawimy Państwu konkurencyjną ofertę.