Architekt Ruda Śląska

Misją naszego Studia jest tworzenie funkcjonalnej przestrzeni przyjaznej dla ludzi, w tym przede wszystkim dla osób niepełnosprawnych, wraz z wypracowaniem najlepszych standardów współpracy z poszczególnymi branżami, aby nasza wiedza zaspakajała potrzeby Inwestora.

Do każdej zleconej pracy podchodzimy indywidualnie i z wielkim zaangażowaniem. Cechujemy się kreatywnością w projektowaniu oraz rzetelnością w dotrzymywaniu powziętych zobowiązań rzeczowych i terminowych.

Szczególną uwagę zwracamy na dobro Inwestora, ściśle z nim współpracując oraz dbając o efektywne i prawidłowe rozwiązanie zadań stawianych podczas prac. Nasze opracowania cechuje solidność wykonania i dbałość o detale. Już w fazie tworzenia koncepcji zawsze kierujemy się niskimi kosztami eksploatacji projektowanych budynków w tym w szczególności zwracamy uwagę na ich energooszczędność.

Do opracowania i wizualizacji wykorzystujemy komputerowe techniki graficzne, które pozwalają na prezentowanie wyników pracy na każdym etapie projektowania, używamy wyłącznie licencjonowanych programów.

Współpracy nie ograniczamy jedynie do projektu, na życzenie Inwestora przyjmujemy na siebie proces załatwiania wszelkich formalności związanych z uzyskaniem pozwolenia na budowę, a także podejmujemy się nadzorów autorskich w trakcie prac budowlanych i wykończeniowych.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.